ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. – Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 – Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1 – Inwestycje profilowane – Wsparcie dotacyjne, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

  1. nowej maszyny – Ćwiekarki czubków- Cerim K078TP – służącej do ćwiekowania cholewki wierzchniej obuwia.

  2. nowej maszyny – Ćwiekarki boków i pięt – Molina Bianchi MARK 1 TSI – służącej do ćwiekowania boków i pięt cholewki wierzchniej obuwia.

Continue reading ZAPYTANIE OFERTOWE